Toijalan kuntokeskus

Terapeuttinen harjoittelu

Terapeuttisella harjoittelulla tarkoitetaan aktiivisten ja toiminnallisten menetelmien käyttöä asiakkaan toimintakyvyn ja toimintarajoitteiden kaikilla osa-alueilla vaikuttamalla asiakkaan fyysisiin ominaisuuksiin ja kipuun sekä aktivoimalla hänen tietoista suhdettaan kuntoutumiseen. Harjoittelu tehostaa asiakkaan hengitys- ja verenkiertoelimistön suorituskykyä, lihasvoimaa, lihaskestävyyttä, nivelten liikkuvuutta sekä motorisia taitoja, esimerkiksi kävelyä tai tasapainoa.

Tavoitteena on lievittää asiakkaan oireita ja parantaa toimintakykyä, korjata tai ehkäistä vaurioita, lievittää toiminnallisia rajoituksia, minimoida tai ehkäistä toiminnanvajautta sekä vaikuttaa ehkäisevästi ja lieventävästi fyysisen ja psyykkisen häiriön tai vaurion aiheuttamaan vajaakuntoisuuteen.

Kuva kuntolaitteesta Kuva kuntolaitteesta Kuva kuntolaitteesta


Kurkelantie 1, 37800 Akaa | 0400-538322 | Sirkka Salminen